SIZMA TESTLERİNDE TARAMA VE EXPLOİT KULLANIMI

SIZMA TESTLERİNDE TARAMA VE EXPLOİT KULLANIMI

Exploit çeşitleri ve örnek kullanımlar
Metasploit araçlarını anlamak
İstemcilere yönelik saldırı teknikleri
Exploit sonrası sistemde ilerleme
Parola kırma saldırı çeşitleri
Sızma testlerinde güvenlik sistemlerini atlama