SİBER İSTİHBARAT VE ULUSLARARASI SİBER SAVAŞ

16 Oca 2017
2 Saat

SİBER İSTİHBARAT VE ULUSLARARASI SİBER SAVAŞ

Dünya Tarihinde İstihbarat
Eski Türklerde İstihbarat
Teşkilat-ı Mahsusa
İstihbarat Döngüsü / Tespit, Toplama, İşleme, Yayım ve Kullanım
Siber İstihbarat ve Siber Karşı İstihbarat
Siber Savaş’ın tanımı ve Önemi
Kritik Altyapı Kavramı ve Önemi
Siber Savaş Örnekleri
Taktiksel ve Operasyonel Özellikler
Operasyonel Siber Savaş
Siber Savaş’a Hazırlık
Ülkelerin Siber Savunma Güçleri
Türkiyede Siber Güvenlik
Wikileaks, Nsa ve Panama Papers