BİLİŞİM İNOVASYON DERNEĞİ

Mental HR - CONSULTANCY

NEDEN DERNEK?

 BT sektörü, değişik hizmet alanlarında bazen talep sahibi, bazen de arz eden konumunda olabilmektedir. BT sektörünün çalışma ortamı bir takım birliktelikleri beraberinde getirmektedir. Bu birlikteliklerin verimli iş birlikteliklerine dönüşmesi temel amacıyla;

• BT sektörünün gelişmesine pozitif katkı sağlamak,
• Güncel olmayan teknolojik birikimlerin kişiler arasında transferini sağlamak,
• Yeni mezunlara kariyer planlamasında destek olmak,
• BT çalışanlarının ilgi ve becerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
• BT sektöründe fikrin/girişimciliğin önünü açmak,
• Gerekli güdümü sağlamak için
Bir dernek ihtiyacı hasıl olmuştur.

BİZ KİMİZ?

• Değişen girişimcilik için gerekli olan Ar-Ge yaşam çemberini global dünyaya paralel yürütmek artık çok zorlaşmıştır. Özellikle yeni gelişen alanlarda fikir sahibi olan girişimcilerin önünü açmak ve onlara yol göstermek için daha fazla deneyim gerekmektedir.
• Bununla birlikte hem kamu hem de özel sektöre ait BT yatırımları ve BT projelerinde gözle görülür derecede
planlama hataları, verimsizlik, bilgi eksikliği ve işbirliği eksikliği gibi sorunlar yaşanmakta, ülkemizin değerli kaynakları heba olmaktadır.
• Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz ihtiyaçlara destek olmak, zorlukları ortadan kaldırmak ve ülke çıkarlarını savunmak için yük almayı kendimize vazife bildik.

HEDEFLERİMİZ

• Bilgiyi işleyerek akıl seviyesine taşıyacak kişileri bulmak,
• Türkiye’nin BT sektöründeki harcama ve yatırımlarının verimliliğini artırmak,
• Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemek,
• Yetkin ve güvenilir bilişimcilerin Türkiye ve dünyada daha etkin temsil edilmesini sağlamak,
• Sektörün Ar-Ge alanlarını belirlemek,
• İş birlikteliklerini sağlamak,
• Ülke çıkarlarını ön planda tutan. fikirlere destek olamak,
• Ulusal çıkarları ve değerleri korumak esas olmak üzere bilişimden gelebilecek zararları engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli katkıyı sağlamak,
• Üniversite ve sanayi işbirliğinin gelişmesini sağlamak.

Deneğimiz temel hedefleridir.

KOMİSYONLARIMIZ

• Analiz, Rapor ve Yayın
• Arge ve İnovasyon
• Eğitim
• Etkinlik
• Gençlik
• İnsan Kaynakları
• Kurumsal İlişkiler
• Mali İlişkiler
• Teşkilatlanma
• Tanıtım

2016 FAALİYETLERİMİZ

• ArgeLab Projesi
• Bilişim Güvenliği Raporu
• Bilişim Güvenliği Posterleri
• Bilişim Güvenliği Eğitimleri
• Farkındalık Eğitimleri
• Staj Organizasyonu

İnsan yönetiminde en önemli konu, organizasyonun her halkasının güçlü olmasıdır. Bunun için Mental HR-Consultancy, kurum ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile kariyer hedefi olan uygun kişileri bir araya getirir. Bu süreci kendi yöntemleriyle ele alır. Bu yöntemler sayesinde kurum ve şirketlere şu faydalar ortaya çıkar:

  • İnsan yönetimi için stratejilerin belirlenmesi,
  • İnsan kaynağı yönetimi planının beraber yapılması,
  • Görev tanımlarının yapılması, personel ihtiyaçlarının ve yeterliliklerin tespit edilmesi,
  • Tam ihtiyaç duyduğunuz yeterlilikte personel kaynağının bulunması,
  • Çalışanlarınızın yeterliliklerinin ölçülmesi ve kendilerini geliştirmeleri için yetenek-yönetim programlarının yapılması,
  • Performansa göre adil ücret paylaşımının planı,
  • Çalışan, müşteri araştırmaları.

Bu çalışmalar sayesinde çalışma alanlarınızın her biri güçlü birer halka haline getirilir.